Viktor IV Viktor IV

Viktor IV

Een Amerikaan in Amsterdam

door Ad Petersen

Van 1961 tot aan zijn dood in 1986 leefde en werkte in Amsterdam een opvallend personage, een kunstenaar die zich Viktor IV noemde.

Amstel

Hij woonde in primitieve omstandigheden op een oud vrachtschip, dat midden in de stad, in de Amstel bij de Blauwbrug was afgemeerd. Het schip werd algemeen bekend doordat het overdekt was met allerlei bouwsels, met vlaggen en wimpels, en omringd door begroeide vlotten met daarop weer hutten en een hele menagerie van eenden en kippen tot kleurig uitgedoste katten. Opschriften trokken de aandacht met teksten als ‘WHO NEEDS THE PACIFIC OCEAN’ of ‘THE SECOND QUALITY CONSTRUCTION COMPANY’, of ‘THE TIME IS ALWAYS NOW’. Van de achtersteven wapperde een Hollandse vlag met daarop in sjabloonletters ‘THANK YOU AMSTERDAM’...

Lees verder

De Stichting

Statutaire doelstelling

De Stichting heeft ten doel het bekend en toegankelijk maken van het werk van de kunstenaar Viktor IV.

De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door te bevorderen en mee te werken aan:

  • het organiseren van tentoonstellingen;
  • het verzorgen van publicaties;
  • het organiseren van andere activiteiten;
  • en voorts het verrichten van al hetgeen aan de doelstelling kan bijdragen of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Support

Wilt u het werk van de Stichting Viktor IV financieel ondersteunen of een andere bijdrage leveren in het ontsluiten van de nalatenschap van Viktor IV – bijvoorbeeld door een bijdrage in het item Viktor & Ik, neemt u dan vooral contact op.

De Stichting Viktor IV is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn en dat de Stichting geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en nalatenschappen.

Informatie over de belastingaftrek vind u hier

Uw bijdrage in de vorm van een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer: NL44RABO0118977911 t.a.v. donatie Viktor IV

KvK nummer: 34257835

RSIN nummer: 817175386